"The fashionable woman wears clothes. The clothes don't wear her." - Mary Quant
Suhaida. Im wanna make my parents proud. My enemy jealous and myself satisfied. 21y/o. LANGKAP aku si penebar roti canai
italic bold

NETWORK


DO FOLLOW ME. NO HARSH WORD! Do email me, if ada apa apa cadangan, request etc.


FOLLOW MERECENT STORIES

MONTHLY ARCHIVEBLOGLOVIES

» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.
» friend.


Diploma pengurusan hotel
Tuesday, 13 September 2016 at September 13, 2016
Dalam jangka masa tiga tahun, pelajar akan diterapkan dengan Pengenalan Hospitaliti, Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Operasi Hotel, Pengurusan Kaunter Hadapan dan banyak Iagi pembelajaran yang akan ditekankan ke dalam Kursus Pengurusan Hotel. Subjek-subjek ini akan lebih membentuk pelajar tentang etika dalam bidang perhotelan.

Penerangan Subjek

Pengurusan Makanan Dan Minuman
Subjek ini memperkenalkan para pelajar berkaitan teknik kepekaan terhadap pengurusan sumber manusia dalam industri perkhidmatan, seperti hospitaliti, pelancongan dan pentadbiran rekreasi. Subjek ini mengiktiraf peranan kritikal pengurusan sumber manusia dalam keberkesanan dan kecekapan sebuah organisasi. Pada akhir kursus ini, para pelajar akan dapat mernperjelaskan proses dan prosedur yang terlibat dalam pengurusan sumber manusia, mengenalpasti tempoh hubungan kerja dalam konteks industri perkhidmatan, menilai kaedah pengurusan dan pembangunan sumber manusia, mengenalpasti hubungan antara pekerjaan dalam perindustrian dan perundangan.

Perakaunan Hospitaliti
Subjek ini membantu pelajar-pelajar memahami peraturan asas perakaunan dan kaedah-kaedah simpan yang mengambil kira kepentingan penyimpanan rekod-rekod tepat perakaunan perniagaan. Satu gambaran keseluruhan pelbagai komponen penyata kewangan, Iangkah-langkah bagi menyiapkan satu set Iengkap penyata kewangan, kaedah-kaedah untuk memantau bidang perniagaan berbeza dan penjelasan syarat-syarat utama yang didapati dalam penyata kewangan. Di akhir pembelajaran, pelajar dapat memahami istilah perakaunan kewangan, menjalankan operasi perakaunan asas termasuk lejar simpan, menyediakan penyata perakaunan utama dan memahami serta menjelaskan konsep-konsep perakaunan dalam skop hospitality.

Pengurusan Kaunter Hadapan
Subjek ini bertujuan untuk mendedahkan para pelajar tentang pengurusan dan peranan kaunter hadapan dalam perkhidmatan hotel. Kaunter hadapan merupakan hentian utama bagi tetamu atau pelanggan yang akan menghubungkan mereka dengan jabatan-jabatan yang berkaitan. Selain itu, kaunter hadapan merupakan tempat memberikan maklumat dan inforrnasi kepada tetamu atau pelanggan.

Operasi Hotel
Subjek ini bertujuan untuk membangunkan pemahaman pelajar-pelajar tentang pengurusan pelbagai majlis dan pengendalian layanan baik. Kursus ini adalah direkabentuk bagi mendedahkan pelajar tentang prinsip pengurusan bagi operasi-operasi layanan baik. la berasaskan kandungan iaitu makanan dan minuman serta pengurusan kaunter hadapan. Pelajar-pelajar akan menumpukan pada ekonomi, termasuk profil pelanggan dan pola permintaan. Ini akan mengetuai pertimbangan pembangunan produk dan kekangan yang menjelaskan perkembangan operasi. Pelajar-pelajar juga akan mempertimbangkan satu julat penentuan harga dan strategi-strategi keuntungan dengan menggunakan perisian ICT ke atas model pendekatan-pendekatan lain.

Pengurusan Bankuet
Tujuan unit ini adalah bagi rnenggalakkan pelajar membangunkan satu penghargaan keperluan pelanggan dalam persidangan dan sektor bankuet, Subjek ini meliputi operasi dan pertimbangan perancangan khusus untuk sektor ini. Ia menekankan kepentingan dan garis panduan perkhidmatan bersama yang sesuai dengan rupa dan sanitasi restoran dan kakitangannya. Tumpuan diberikan berdasar keadaan yang sesuai menguruskan perkhidmatan dalam ala carte restoran dan cara menguruskan jamuan dengan berkesan. Di akhir pembelajaran ini, pelajar dapat memeriksa julat isu-isu strategik untuk digunakan, menilai pengeluaran makanan dan perkhidmatan, menganalisis pertimbangan-pertimbangan ergonomi dan menilai prosedur pentadbiran.
Syarat Kemasukan
 • SPM / O-Level / SM2 atau setaraf minimum 3 kredit.


Peluang Kerjaya
Peluang kerjaya bagi program ini amatlah meluas dan sentiasa memerlukan tenaga kerja dalam pelbagai bidang seperti Executive Housekeeping, Room Service Manager: Coffee House Manager, Pengurus Makanan Dan Minuman, Pengarah Program, Penyelia Banquet, Pengurus Kaunter Hadapan, Pengarah Operasi Pelancongan, dan lain-Iain yang berkaitan.

Subjek-subjek

Subjek Wajib
 • Bahasa Kebangsaan A
 • Pengajian Islam/Moral
 • Pengajian Malaysia
Subjek Elektif
 • Prinsip Pemasaran
 • Pengenalan Pengkomputeran
 • English Language awareness
 • Bahasa Arab
 • Teknologi Maklumat
 • Pengurusan Makanan Dan Mlnuman
 • Nutrisi Dan Kebersihan Makanan
 • Pengenalan Hospitaliti
 • Sains Pemakanan
 • Pengurusan Kewangan
Subjek Major
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Pengenalan Pelancongan
 • Perakaunan Hospitaliti
 • Pengurusan Kualiti Perkhidrnatan
 • Prinsip Pengurusan
 • Pengurusan Bankuet
 • Kemudahan Operasi
 • Operasi Hotel
 • Housekeeping
 • Pengulusan Majlis
 • Pengurusan Kaunter Hadapan
 • Latihan Industri
sumber : http://www.studyipts.com/

0 comments

0 Comments:

Post a Comment


← O L D E R P O S T
N E W E R P O S T →


© 2013 - Layout created by Fluerica.
Thank you